Nasze początki
Inicjatywa stworzenia Klubu Koloproktologii sięga 1977 roku i związana jest z osobą Prof. dr hab. med. Roman Górala Kierownika Katedry I Kliniki Chirurgii Akademii Medycznej w Poznaniu. Zwrócił się on do Towarzystwa Chirurgów Polskich o zgodę na powołanie Klubu. Ale de facto początki Polskiego Klubu Koloproktologii sięgają 1988 roku. Profesor dr hab. med. Romana Góral wysłał List Intencyjny do 40 chirurgów zajmujących się chirurgią jelita grubego proponując stworzenie Klubu. W 1988 roku powstał Klub, który został członkiem Europen Consil for Coloproctology. Niestety śmierć Profesora w 1989r. spowodowała zawieszenie działalności stowarzyszenia i nie doprowadziła do rozwoju Klubu.

Inicjatywę powstania stowarzyszenia chorych ze stomją wspierają działające na ówczesnym rynku sprzętu medycznego firmy: Coloplast i Pofam –Poznań z Prezesem Czesławem Formankiewiczem, które patronując ruchowi stomijnemu starają się informować o nowym sprzęcie lekarzy i pielęgniarki. Wspólnie z Katedrą i Kliniką Chirurgii Akademii Medycznej w Poznaniu zorganizowały w Rydzynie koło Leszna konferencje naukowe poświęcone tematyce stomijnej w dniach 4- 6 maja 1994r. i 24-26 maja 1995r. oraz w dniach 23- 25 października 1997r. Sympozjum Naukowe „ Praktyczne aspekty chirurgii jelita grubego”.

Starania o reaktywację Klubu podjął Prof. dr hab. med. Michał Drews Kierownik Kliniki Chirurgii w Poznaniu organizując w dniu 11października 1996r. w Rydzynie koło Leszna spotkanie grupy chirurgów zajmujących się chorobami jelita grubego. Podczas Walnego Zgromadzenia w obecności 83 członków założycieli powołano w Rydzynie jako samodzielne stowarzyszenie Polski Klub Koloproktologii. Na jego pierwszego Prezesa wybrano Profesora dr hab. med. Michała Drewsa. I tak Rydzyna stała się miejscem wielokrotnych naszych spotkań. W organizację tych spotkań włączyły się aktywnie firmy Auto Suture Poland Ltd i Novartis.

W dniu 19.01.1998r. Klub został zarejestrowany w Sądzie jako Stowarzyszenie i uzyskał osobowość prawną.

Kserokopia projektu Profesora GóralaKserokopia zaproszenia do Rydzyny na konferencję w 1994r.

Kserokopia zaproszenia do Rydzyny na konferencję w 1995r.
Nasi Partnerzy

ABK Medica Proktis-M Women's Run ABK Grupa Nowa Medycyna Borgis
2022 ABK Grupa. Projekt i wykonanie www.abkgrupa.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.