Zarządy Polskiego Klubu Koloproktologii
1966 - 2000 Prof. dr hab. med. Michał DREWS POZNAŃ
2000 - 2004 Prof. dr hab. med. Krzysztof BIELECKI WARSZAWA
Prezes Prof. dr hab. med. Krzysztof Bielecki
Ustępujący Prezes Prof. dr hab. med. Michał Drews
Sekretarz Dr med. Marek Szczepkowski
Skarbnik Dr hab. med. Ryszard Marciniak
Członkowie Prof. dr hab. med. Paweł Lampe
KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Dr med. Wiesław Sosnowski
Członkowie Dr hab. med. Piotr Krokowicz
Dr med. Andrzej Sygut
2004 - 2006 Prof. dr hab. med. Adam DZIKI ŁÓDŹ
2006 - 2008 Prof. dr hab. med. Grzegorz WALLNER LUBLIN
Skład Zarządu: Ustępujący Prezes Prof.dr hab. med. Adam Dziki
Sekretarz Dr hab. med. Marek Szczepkowski
Skarbnik Prof. dr hab. med. Piotr Krokowicz
Członkowie Prof. dr hab. med. Roman M. Herman
KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Dr hab. med. Jadwiga Snarska
Członkowie Prof.dr hab. med. Tomasz Kościński
Dr med. Małgorzata Kołodziejczak
Dr med. Andrzej Sygut
2008 - 2010 Prof. dr hab. med. Roman HERMAN KRAKÓW
2010 - 2012 Prof. dr hab. med. Piotr KROKOWICZ POZNAŃ
Skład Zarządu: Ustępujący Prezes Prof. dr hab. med. Roman M. Herman
Prezes Elekt i Sekretarz Prof. dr hab. med. Marek Szczepkowski
Skarbnik Prof. dr hab. med. Zbigniew Lorenc
Członkowie Dr hab. med. Małgorzata Kołodziejczak
Prof. dr hab. med. Sławomir Rudzki
Dr hab. med. Andrzej Sygut
Prof. dr hab. med. Piotr Richter
Prof. dr hab. med. Grzegorz Wallner
Prof. dr hab. med. Józef Kładny
KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Prof.dr hab. med. Krzysztof Bielecki
Członkowie Dr hab. med. Piotr Wałęga
Dr med. Radosław Samsel
2012 - 2014 Prof. dr hab. med. Marek SZCZEPKOWSKI WARSZAWA
Skład Zarządu: Ustępujący Prezes Prof. dr hab. med. Piotr Krokowicz
Prezes Elekt Dr hab. med. Zbigniew Lorenc
Sekretarz Prof. dr hab. med. Tomasz Banasiewicz
Skarbnik Prof. dr hab. med. Tomasz Kościński
Członkowie Prof. dr hab. med. Józef Kładny
Dr hab. med. Małgorzata Kołodziejczyk
Dr hab. med. Andrzej Sygut
Dr hab. med. Piotr Wałęga
Dr med. Wiesław Sosnowski
Dr med. Marcin Tchórzewski
KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Dr med. Jerzy Friediger
Członkowie Dr hab. med. Andrzej Sygut
Dr med. Paweł Grochowicz
2014 - 2016 dr hab. Zbigniew LORENC
Skład Zarządu: Ustępujący Prezes prof. Marek Szczepkowski
Prezes Elekt prof. Piotr Richter
Sekretarz prof. Tomasz Banasiewicz
Skarbnik dr hab. Piotr Wałęga
Członkowie dr hab. Małgorzata Kołodziejczak
prof. Tomasz Kościński
dr med. Paweł Grochowicz
dr n. med. Piotr Szenk
dr n. med. Przemysław Ciesielski
KOMISJA REWIZYJNA
Członkowie dr med. Jerzy Friediger
dr med. Wiesław Sosnowski
dr med. Marcin Tchórzewski
2016 - 2018 prof. Piotr RICHTER
Skład Zarządu: Ustępujący Prezes dr hab. Zbigniew Lorenc
Sekretarz dr n. med. Czesław Osuch
Skarbnik dr hab. Piotr Wałęga
Pełnomocnik ds. nadzoru programów badawczych prof. Tomasz Banasiewicz
Członkowie prof. Piotr Krokowicz
prof. Marek Szczepkowski
prof. Wojciech Zegarski
Przedstawiciel ds. internetowych dr n. med. Mieszko Opiłka
2018 - 2020 prof. Tomasz BANASIEWICZ
Skład Zarządu: Ustępujący Prezes prof. Piotr Richter
Prezes elekt prof. Małgorzata Kołodziejczak
Sekretarz doc. Łukasz Krokowicz
Członkowie prof. Piotr Wałęga
dr A. Kucharczyk
dr Przemysław Ciesielski
2020 - prof. Małgorzata KOŁODZIEJCZAK
Skład Zarządu: Ustępujący Prezes prof. Tomasz Banasiewicz
Sekretarz dr Przemysław Ciesielski
Skarbnik dr hab. Piotr Wałęga
Członkowie prof. Marek Szczepkowski
prof. Jadwiga Snarska
dr Radosław Trzciński
prof. Piotr Wałęga
dr Piotr Diuve
dr Agnieszka Kucharczyk
dr Agnieszka Białas
KOMISJA REWIZYJNA
Członkowie dr Marcin Mrozowski
prof. Tomasz Kościński
Nasi Partnerzy

ABK Medica Proktis-M Women's Run ABK Grupa Nowa Medycyna Borgis
2022 ABK Grupa. Projekt i wykonanie www.abkgrupa.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.